musafysio

Henkilökunta

Anne Tammilehto

 

Toimitusjohtaja

 

Fysioterapeutti

 

NDT-terapeutti

 

  • työkokemusta yli 20v lasten fysioterapiasta

  • lasten neurologisen fysioterapian koulutus (NDT-Bobath)

  • erityisuimaopettajakoulutus

  • erityisryhmät- ja tanssikoulutus

  • tanssija

  • musiikkia ja luovia elementtejä, tanssia, käytetään mausteena terapiassa

 

Alfredo Ruiz

 

Fysioterapeutti

 

  • Työkokemusta 8 vuotta fysioterapeuttina
  • kinesioteippaus, fascia mobilisaatio, lymfaterapia, ortopedismanuaalinen fysioyterapia, lasten fysioterapia

Fysioterapia


Lasten ja nuorten fysioterapia on lääkinnällinen kuntoutusmuoto, jonka tarkoitus on liikkumis- ja toimintakyvyn lisääntyminen ja/tai ylläpitäminen. Lasten fysioterapiassa korostuu aina perheen ja lähipiirin merkitys. Vaaditaan tietoa ja ymmärrystä lasten ja perheiden kanssa toimimisesta. Lapsen ja perheen elämäntilanne ja voimavarat ovat lähtökohta fysioterapialle. Kuntoutuksen tuloksellisuuteen vaikuttaa aina myös lapsen lähipiirin sitoutuminen kuntoutusprosessiin.

 

Lasten ja nuorten fysioterapiassa tärkeää on, että taidot, joita terapiassa harjoitellaan niveltyvät osaksi lapsen ja nuoren omaa elämää ja arkea. Yhteistyön merkitys ja moniammatillisuus eri tahojen kanssa ovat lasten terapiassa tärkeitä. Lähettävän tahon kanssa yhteistyö on tiivistä. Kuntoutusprosessiin kuuluu lähipiirin ja muiden yhteistyötahojen ohjaus ja informointi lapsen motorisen kehityksen ja toimintakyvyn kehittämiseksi ja turvaamiseksi.

 

Liikunnallisiin harrastuksiin ohjataan ja tarvittaessa harjoitellaan yhdessä uutta liikuntalajia. Apuvälinearviointi ja apuvälineen käytön ohjaus on osa lasten fysioterapiaa. Terapia voi tapahtua esim. vastaanotolla, lapsen kotona, päivöhoidossa ja koulussa.

 

Maksusitoumuksen fysioterapiaan antaa keskussairaala, kansaneläkelaitos tai terveyskeskus. Myös vakuutusyhtiöt voivat kustantaa terapiaa.

Allasterapia

Vesi on käyttömahdollisuuksiltaan monipuolinen ja hauska ympäristö lasten allasterapiassa. Vesi on lempeä kuntoutusympäristö, jossa kolmiulotteiset liikkeet mahdollistuvat, jotka muuten olisivat lähes mahdottomia suorittaa kuivalla maalla. Veden noste vähentää niveliin kohdistuvaa painetta ja vedessä onnistuvat hypyt, kierimiset ja kävelykin helpommin. Allasterapia on oivallinen keino harjoittaa lasten lihasvoimaa ja kestävyyttä. Vedessä korostuu myös tasapainon, lihasaistimusten ja koordinaation merkitys. Veden ympäröivä paine lisää myös turvallisuuden tunnetta. Ja mikä tärkeintä: vedessä on hauskaa!